Učlanjenje u plivački klub "Tri delfina"

Procedura učlanjenja u plivački klub “Tri delfina”


1. Preuzmite, odštampajte i popunite formular (samo za takmičare):

Zahtev za registraciju plivača


2. Preuzmite, odštampajte i popunite formular

(2 primerka):
Pristupnica klubu.

3. Napravite dve fotografije deteta

(format 20x30mm)

4. Original ili overena kopija izvoda iz matične knjige rodjenih


5. Izvršiti lekarski pregled u nadležnoj ustanovi

(važi i za takmičare i za sve koji se tek upisuju u klub!)

6. Predati treneru:

popunjen zahtev za registraciju plivača, pristupnicu u dva primerka, 2 fotografije, izvod i potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu.

Zahtevi za registraciju plivača:

Zahtev za registraciju plivača
Pristupnica klubu