Program plivačkog kluba "Tri delfina"

Plivački Klub „TRI DELFINA“ dvadeset godina (prvo kao škola plivanja a zatim i kao Plivački klub) ispunjava visoke standarde u razvoju psihosomatskog statusa dece, obuci plivanja, trenažnom plivanju i razvoju plivačkog sporta. Treneri u Plivačkom klubu „TRI DELFINA“ su stručne osobe, visokoobrazovane i obučene za plivanje i rekreaciju, te Vam u svakom momentu mogu pružiti kvalitetan i koristan savet vezan za vežbanje, razvoj deteta, ishranu, zdrav život…

Program sadrži tri osnovne faze koje su međusobno povezane, uslovljene i nadovezuju se jedna na drugu:

1. Obuka plivanja: namenjena je deci uzrasta od 4 do 15 godina, mada se ovoj grupi mogu priključiti i mlađa deca u zavisnosti od njihovih telesnih i motoričkih karakteristika. Obuka podrazimeva različite vežbe u mestu i kretanju kao i različite igre pomoću kojih deca uče, najpre disanje, plutanje, rad nogama, rad rukama, i na kraju povezivanje svih elemenata u jednu celinu čime savladavaju određenu tehniku plivanja. Igre su neizostavni deo obuke, jer dovode do neprimetnog oslobađanja straha od vode i razbijaju monotoniju na časovima, na kojima se rade pojedini elementi,uz veliki broj ponavljanja. Obuka se izvodi kroz sledeće faze:

 • upoznavanje polaznika
 • kategorizacija polaznika testiranjem plivačkih sposobnosti
 • razvrstavanje polaznika po grupama na osnovu izvršene kategorizacije
 • učenje plivačkih tehnika
 • korekcija plivačkih tehnika
 • provera savladanosti obuke
 • polaznici koji su savladali sve ciljeve predviđene planom i programom za izvođenje obuke stiču uslov za prelazak u trenažnu grupu

 

2. Trenažno plivanje: namenjeno je deci koja su uspešno savladala obuku plivanja i dalje rade na usavršavanju plivačkih tehnika u cilju fizičkog razvoja i učestvovanja na plivačkim manifestacijama kao i starijim uzrastima u cilju savladavanja plivačkih tehnika, pravilnog razvoja i unapređenja fizičke kondicije. Trenažno plivanje se izvodi kroz sledeće faze:

 • kategorizacija plivača testiranjem plivačkih sposobnosti
 • razvrstavanje plivača po grupama na osnovu izvršene kategorizacije i pola plivača
 • razvrstavanje polaznika po grupama na osnovu izvršene kategorizacije
 • savladavanje plivačkih tehnika (kraul, prsno, leđno, delfin)
 • rad na usavršavanju svih tehnika
 • kroz trenažni proces postizanje maksimalnih rezultata plivača
 • merenjem rezultata i organizovanjem internih klubskih takmičenja, navikavanje plivača na realnu situaciju kao na takmičenju

 

3. Učestvovanje na plivačkim manifestacijama: plivači koji su uspešno savladali fazu trenažnog plivanja i pokazali odgovarajuće rezultate stiču uslov za učestvovanje na plivačkim manifestacijama u organizaciji Plivačkog Saveza Srbije, Plivačkog Saveza Beograda i Plivačkih klubova na teritoriji Republike Srbije. Pored osnovnog programa Plivački Klub „TRI DELFINA“ organizuje i posebne programe:

Plivačke kampove :

a) Letnje pripreme plivača

b) Zimske pripreme plivača

 

4. Rekreativno plivanje: namenjeno je osobama koje žele održati kondiciju, pravilno razviti sve mišićne grupe, opustiti se posle stresnih situacija i očuvati zdravlje.

 

5. Pripremu kandidata za upis na fakultet Sporta i fizičkog vaspitanja

 

6. Pripremu studenata fakulteta Sporta i fizičkog vaspitanja za polaganje ispita plivanje

 

Program se izvodi na srpskom, grčkom i engleskom jeziku.