Najlepši delfini

Delfin ( lat. Delphinus ) je vodeni sisar iz roda kitova , koji živi u svim morima , pretežno u toplim i umerenim vodama.

Jedna vrsta živi čak i u slatkoj vodi , u reci Amazon. Vrhunski je plivač , ali mora često da izranja na površinu da bi udahnuo vazduh. Telo mu je , u zavisnosti od vrste , dugačko od 1,5 do 6 m , duguljasto i vitko , a leđa  su mu tamnija od stomaka. Glava se završava prelepom vrstom uskog kljuna , sa dosta zuba.

Delfini su vrlo društvene životinje koje žive u jatima. Nomadi su , sele se s mesta na mesto , a retki su oni koji žive usamljeni i ostaju verni jednoj obali. Hrane se ribom koju love grupno.

Obdareni su velikom inteligencijom. Pored dobro razvijenog mozga , imaju i poseban slušni aparat - sonar. Ovaj organ je smešten u kvrgi-grbi na glavi delfina , a omogućava im da čuju izuzetno široku skalu zvučnih talasa , naročito ultrazvuke. Uz pomoć ovog sonara delfini određuju položaj raznih predmeta u moru , čak i na velikoj udaljenosti. Delfini uz pomoć svog sonara određuju oblik i udaljenost predmeta u moru , kao i vrstu materijala od koga su sačinjeni. Percipiraju fiziološka dešavanja u čovekovom telu , otkucaje srca i disanje.

Delfini imaju zadivljijuću sposobnost sporazumevanja - neku vrstu "govora" pomoću kojeg međusobno opšte. Delfini se međusobno dozivaju po imenu , koristeći razne zvuke u zavisnosti od toga koga hoće da dozovu. Utvrđeno je da postoje dve različite grupe signala - jedni služe za dozivanje , a drugi za razgovor . Kada jedan delfin ulovi lososa , on emituje poseban zvuk i ostali odmah dolaze na gozbu. Drugu grupu signala čini veoma složen sistem za komunikaciju sa bogatim "rečnikom".

Delfin je veoma privržen čoveku i veoma lako se pripitomljava. Ova njegova osobina bila je dobro poznata još starim Grcima. Zbog ove naklonosti prema čoveku i inteligenciji delfina , ljudi organizuju atraktivne priredbe za zabavu , ali i koriste delfine za izvršavanje raznih zadataka za vojne potrebe. Najdirljiviji i najlepši način na koji delfinova privrženost pomaže čoveku jeste lečenje autistične dece. Uočeno je da takva deca , inače zatvorena za spoljni svet , rado provode vreme u vodi sa delfinima i da se kod mnogih primećuje značajno poboljšanje zdravlja.

Svoju naklonost prema čoveku delfini pokazuju i tako što mu pomažu u nesrećama na moru. Zabeleženi su brojni slučajevi spasavanja brodolomnika i davljenika. iz ovoga se vidi da delfini nesebično vole ljude , a i ljudima su delfini najomiljeniji sisar iz roda kitova.